• výroba nábytkových dílců
  • výroba vošťinových dílců
  • výroba polotovarů na dveře a obložky
  • výroba dýhových hran (výsledná tloušťka se řídí tloušťkou použité dýhy)
  • 1 – vrstvá
  • 2 – vrstvá
  • 3 – vrstvá
  • 4 – vrstvá
  • vícevrstvá

POLOTOVARY