Možnosti sesazenek

  • do figury
  • za sebou (do spárovky)
  • podelná i příčná sesazenka
  • tavným vláknem „cik cak“ nebo na lepenou spáru
  • tloušťka dýhy 0,5 – 2mm

 

FISHER-RUCKLE Impetum – 1200

 

wp6b0658.jpg

 
wp6b0685.jpg